Zakończone postępowania

Pozycje 1-8 z 8  pokazuj  pozycji

C/273/19/DLK/B/176 Szkolenia dla kadry KAS z zakresu: jazdy techniką specjalną, szkoleń językowych oraz taktyki i techniki interwencji z wykorzystaniem broni palnej. Usługi społeczne Organizacja i przeprowadzenie: szkoleń z języka specjalistycznego: angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego na różnych poziomach zaawansowania. 2019-05-10 12:00 2019-07-16 11:33
C/273/19/DLK/B/176 Szkolenia dla kadry KAS z zakresu: jazdy techniką specjalną, szkoleń językowych oraz taktyki i techniki interwencji z wykorzystaniem broni palnej. Usługi społeczne Organizacja i przeprowadzenie: szkoleń z zakresu podstawowego dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych 2019-05-10 12:00 2019-07-16 11:33
C/273/19/DLK/B/176 Szkolenia dla kadry KAS z zakresu: jazdy techniką specjalną, szkoleń językowych oraz taktyki i techniki interwencji z wykorzystaniem broni palnej. Usługi społeczne Organizacja i przeprowadzenie: szkoleń z zakresu taktyki i techniki interwencji z wykorzystaniem broni palnej 2019-05-10 12:00 2019-07-16 11:33
C/572/19/BL/B/339 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w części bloku E1 – etap 2 i etap 3 Postępowanie PZP Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w części bloku E1 – etap 2 i etap 3 2019-09-10 12:00 2019-09-11 14:10
C/151/20/DC/B/70 Świadczenie usług hotelarsko – gastronomicznych polegających na zapewnieniu: noclegów wraz ze śniadaniami, obiadami, wynajmie sali konferencyjnej i zapewnieniu usługi cateringowej w obiektach hotelarsko-gastronomicznych na potrzeby organizacji spotkań projektowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miejscowości takich jak: Poznań i Przemyśl. Usługi społeczne świadczenie usług hotelarsko – gastronomicznych w Przemyślu część II zamówienia 2020-02-28 12:00 2020-06-18 16:01
C/151/20/DC/B/70 Świadczenie usług hotelarsko – gastronomicznych polegających na zapewnieniu: noclegów wraz ze śniadaniami, obiadami, wynajmie sali konferencyjnej i zapewnieniu usługi cateringowej w obiektach hotelarsko-gastronomicznych na potrzeby organizacji spotkań projektowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miejscowości takich jak: Poznań i Przemyśl. Usługi społeczne Świadczenie usług hotelarsko – gastronomicznych dla Poznania część I zamówienia. 2020-02-28 12:00 2020-06-18 16:01
C/417/20/DC/B/358 Zakup szkoleń realizowanych w formie on-line dla pracowników oraz funkcjonariuszy zatrudnionych w MF oraz jednostkach KAS zaangażowanych w realizację Projektu PUESC Usługi społeczne Zakup szkoleń realizowanych w formie on-line dla pracowników oraz funkcjonariuszy zatrudnionych w MF oraz jednostkach KAS zaangażowanych w realizację Projektu PUESC 2020-08-21 12:00 2020-12-01 08:03
C/417/20/DC/B/358 Zakup szkoleń realizowanych w formie on-line dla pracowników oraz funkcjonariuszy zatrudnionych w MF oraz jednostkach KAS zaangażowanych w realizację Projektu PUESC Usługi społeczne Zakup szkoleń w formie on-line dla pracowników oraz funkcjonariuszy zatrudnionych w MF oraz jednostkach KAS zaangażowanych w realizację Projektu PUESC 2020-08-21 12:00 2020-12-01 08:03

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa