Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 32  pokazuj  pozycji

C/1023/22/DKP/B/463 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników (pracowników Resortu Finansów) wraz z wytworzeniem i dostarczeniem niezbędnych materiałów szkoleniowych oraz instruktażowych dla narzędzia informatycznego CRM-RF wspierającego zarządzanie relacjami z klientem KAS Ministerstwo Finansów Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-30 2023-01-13 12:00 2023-07-11
C/605/22/DKP/B/462 Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla koordynatorów obsługi klienta multikanałowego centrum komunikacyjnego w ramach projektu Zarządzanie relacjami z klientem KAS Ministerstwo Finansów Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-30 2022-10-25 12:00 2023-07-11
C/481/22/DOM/B/311 Zakup usługi przeprowadzenia szkoleń (stacjonarnie i online) dla pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Publicznej z zakresu rozwoju kompetencji umożliwiających realizację zadań w komórce personalnej oraz opracowanie szkoleń e-learningowych Ministerstwo Finansów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-08-22 2022-09-20 12:00 2023-07-11
C/559/22/DKP/B/12 Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń informatycznych w formie spotkań online Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-11 2022-08-19 12:00 2022-09-13
C/449/22/FK/B/426 Nabycie usług rezerwacji i wystawienia biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie oraz rezerwacji miejsc noclegowych poza granicami kraju na potrzeby Ministerstwa Finansów Ministerstwo Finansów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-06-10 2022-07-08 12:00 2022-09-13
C/294/22/BIW/B/379 Zakup wzmocnionych szaf metalowych Ministerstwo Finansów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-05-31 2022-07-01 12:00 2023-07-11
R/009/22/DPO/G/256 Dostawa macierzy dyskowej kompatybilnej z Hitachi VSS F5500 Ministerstwo Finansów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-05-17 2022-06-20 12:00 2023-07-11
C/283/22/BAD/B/236 Wykonanie w 2022 r. dwóch kontroli okresowych rocznych stanu technicznego budynku oraz jednej kontroli okresowej pięcioletniej badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-19 2022-05-05 12:00 2023-07-11
C/287/22/BAD/B/124/226 Wykonanie usług wywozu segregowanych odpadów stałych z nieruchomości Ministerstwa Finansów Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-15 2022-04-26 12:00 2023-07-11
R/010/22/DPO/G/350 Świadczenie usług związanych z naprawą i serwisem pojazdów Mobilnych Jednostek Kontrolnych - 4 miesiące Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-24 2022-04-11 12:00 2023-07-11
C/624/21/DBM/B/157 Wykonanie i dystrybucja formularzy podatkowych i broszur informacyjnych Ministerstwo Finansów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-10-01 2021-10-20 12:00 2022-01-13
C/416/21/BAD/B/94 Świadczenie usług cateringowych na rzecz Ministerstwa Finansów oraz prowadzenie zakładu żywienia zbiorowego wraz z najmem pomieszczeń zaplecza gastronomicznego Ministerstwo Finansów Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-28 2021-06-28 12:00 --
C/771/20/DC/B/211 Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach projektu „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)” Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-31 2021-02-03 12:00 2021-05-17
C/762/20/BAD/B/192-3/342 Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Ministerstwa Finansów na lata 2021-2023-umowa ramowa Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-31 2021-03-01 12:00 2022-02-16
C/782/20/BAD/B/555 Przebudowa pomieszczenia nr 241 na potrzeby Biblioteki Zakładowej Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-30 2021-01-20 12:00 2021-04-16
C/757/20/BDG/B/153-1 Usługa dostępu do systemu kafeteryjnego dla pracowników Ministerstwa Finansów - dostęp poprzez platformę cyfrową Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-08 2021-02-05 12:00 2021-05-27
C/272/20/DPA/B/165 Zapewnienie wsparcia technicznego i utrzymania oprogramowania SAS (wchodzących w pakiet SAS Detection and Investigation) Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-24 2020-12-30 12:00 2021-01-14
C/591/20/BAD/B/460 Dostawa i montaż sal konferencyjnych do sali 2412 w bloku D budynku Ministerstwa Finansów w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 12 Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-17 2020-11-25 12:00 2021-01-14
C/633/20/DBM/B/412-1 Wykonanie i dystrybucja formularzy i broszur informacyjnych na 2021 rok w postępowaniu unijnym Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-11 2020-12-22 10:00 2021-02-03
C/634/20/DBM/B/412 Wykonanie i dystrybucja formularzy podatkowych i broszur informacyjnych na 2021 rok postępowanie krajowe Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-06 2020-11-16 12:00 2020-12-11
C/497/20/BAD/B/37/316/457 Wykonanie modernizacji pomieszczeń (wentylacja, klimatyzacja, oświetlenie, sieć LAN, sieci elektryczne i teletechniczne) bloku D budynku Ministerstwa Finansów Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-09-14 2020-10-02 12:00 2021-01-14
C/442/20/DOS/B/412 Wykonanie i dystrybucja formularzy i broszur informacyjnych na 2021 rok Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-26 2020-10-15 12:00 2020-11-10
C/417/20/DC/B/358 Zakup szkoleń realizowanych w formie on-line dla pracowników oraz funkcjonariuszy zatrudnionych w MF oraz jednostkach KAS zaangażowanych w realizację Projektu PUESC Ministerstwo Finansów Usługi społeczne Postępowanie w trybie art. 138o PZP Usługi 2020-08-06 2020-08-21 12:00 2020-12-01
C/375/20/DC/B/210/ Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)” Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-07-24 2020-08-04 12:00 2021-02-03
C/605/19/DI/B/471 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację audytów bezpieczeństwa systemów IT poprzez zawarcie Umowy Ramowej Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-02-28 2020-04-17 12:00 2020-12-01

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa