Lista postępowań PZP

Pozycje 1-24 z 24  pokazuj  pozycji

C/559/22/DKP/B/12 Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń informatycznych w formie spotkań online Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-11 2022-08-19 12:00 2022-09-13
C/449/22/FK/B/426 Nabycie usług rezerwacji i wystawienia biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie oraz rezerwacji miejsc noclegowych poza granicami kraju na potrzeby Ministerstwa Finansów Ministerstwo Finansów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-06-10 2022-07-08 12:00 2022-09-13
C/624/21/DBM/B/157 Wykonanie i dystrybucja formularzy podatkowych i broszur informacyjnych Ministerstwo Finansów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-10-01 2021-10-20 12:00 2022-01-13
C/416/21/BAD/B/94 Świadczenie usług cateringowych na rzecz Ministerstwa Finansów oraz prowadzenie zakładu żywienia zbiorowego wraz z najmem pomieszczeń zaplecza gastronomicznego Ministerstwo Finansów Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-28 2021-06-28 12:00 --
C/771/20/DC/B/211 Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach projektu „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)” Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-31 2021-02-03 12:00 2021-05-17
C/762/20/BAD/B/192-3/342 Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Ministerstwa Finansów na lata 2021-2023-umowa ramowa Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-31 2021-03-01 12:00 2022-02-16
C/782/20/BAD/B/555 Przebudowa pomieszczenia nr 241 na potrzeby Biblioteki Zakładowej Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-30 2021-01-20 12:00 2021-04-16
C/757/20/BDG/B/153-1 Usługa dostępu do systemu kafeteryjnego dla pracowników Ministerstwa Finansów - dostęp poprzez platformę cyfrową Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-08 2021-02-05 12:00 2021-05-27
C/272/20/DPA/B/165 Zapewnienie wsparcia technicznego i utrzymania oprogramowania SAS (wchodzących w pakiet SAS Detection and Investigation) Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-24 2020-12-30 12:00 2021-01-14
C/591/20/BAD/B/460 Dostawa i montaż sal konferencyjnych do sali 2412 w bloku D budynku Ministerstwa Finansów w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 12 Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-17 2020-11-25 12:00 2021-01-14
C/633/20/DBM/B/412-1 Wykonanie i dystrybucja formularzy i broszur informacyjnych na 2021 rok w postępowaniu unijnym Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-11 2020-12-22 10:00 2021-02-03
C/634/20/DBM/B/412 Wykonanie i dystrybucja formularzy podatkowych i broszur informacyjnych na 2021 rok postępowanie krajowe Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-06 2020-11-16 12:00 2020-12-11
C/497/20/BAD/B/37/316/457 Wykonanie modernizacji pomieszczeń (wentylacja, klimatyzacja, oświetlenie, sieć LAN, sieci elektryczne i teletechniczne) bloku D budynku Ministerstwa Finansów Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-09-14 2020-10-02 12:00 2021-01-14
C/442/20/DOS/B/412 Wykonanie i dystrybucja formularzy i broszur informacyjnych na 2021 rok Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-26 2020-10-15 12:00 2020-11-10
C/417/20/DC/B/358 Zakup szkoleń realizowanych w formie on-line dla pracowników oraz funkcjonariuszy zatrudnionych w MF oraz jednostkach KAS zaangażowanych w realizację Projektu PUESC Ministerstwo Finansów Usługi społeczne Postępowanie w trybie art. 138o PZP Usługi 2020-08-06 2020-08-21 12:00 2020-12-01
C/375/20/DC/B/210/ Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)” Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-07-24 2020-08-04 12:00 2021-02-03
C/605/19/DI/B/471 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację audytów bezpieczeństwa systemów IT poprzez zawarcie Umowy Ramowej Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-02-28 2020-04-17 12:00 2020-12-01
C/151/20/DC/B/70 Świadczenie usług hotelarsko – gastronomicznych polegających na zapewnieniu: noclegów wraz ze śniadaniami, obiadami, wynajmie sali konferencyjnej i zapewnieniu usługi cateringowej w obiektach hotelarsko-gastronomicznych na potrzeby organizacji spotkań projektowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miejscowości takich jak: Poznań i Przemyśl. Ministerstwo Finansów Usługi społeczne Postępowanie w trybie art. 138o PZP Usługi 2020-02-12 2020-02-28 12:00 2020-06-18
C/395/19/BL/B/347/A-1 wykonanie remontu sali konferencyjnej w gmachu Ministerstwa Finansów Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-10-02 2019-10-24 13:00 --
C/608/19/BL/B/470 Przebudowa wejścia do budynku Ministerstwa Finansów od strony ul. Traugutta Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-09-30 2019-10-15 12:00 2019-10-17
C/607/19/BL/B/343 Wymiana dźwigu osobowego zlokalizowanego w skrzydle E1 gmachu Ministerstwa Finansów Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-09-20 2019-10-08 12:00 2019-10-08
C/564/19/DC/B/378 Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych z rozwiązań programistyczno-integracyjnych projektowanych dla nowego Portalu PUESC tj. szkoleń z Liferay Portal, Orbeon Forms oraz programowania Java EE w ramach projektu Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo – Celnych PUESC wraz z usługą gastronomiczną Ministerstwo Finansów Usługi społeczne Postępowanie w trybie art. 138o PZP Usługi 2019-08-29 2019-09-09 12:00 2020-06-19
C/572/19/BL/B/339 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w części bloku E1 – etap 2 i etap 3 Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-08-26 2019-09-10 12:00 2019-09-11
C/273/19/DLK/B/176 Szkolenia dla kadry KAS z zakresu: jazdy techniką specjalną, szkoleń językowych oraz taktyki i techniki interwencji z wykorzystaniem broni palnej. Ministerstwo Finansów Usługi społeczne Procedura otwarta Usługi 2019-04-19 2019-05-10 12:00 2019-07-16

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa