Lista przetargów PZP

Pozycje 1-12 z 12  pokazuj  pozycji

R/18/20/PO/G/450 Zaprojektowanie, dostosowanie, budowa i utrzymanie Punktów Kontroli oraz dostawa i utrzymanie Przenośnych Punktów Kontrolnych dla Systemu Kontroli w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-20 2021-01-29 11:00 --
C/757/20/BDG/B/153-1 Usługa dostępu do systemu kafeteryjnego dla pracowników Ministerstwa Finansów - dostęp poprzez platformę cyfrową Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-08 2021-02-05 12:00 --
C/758/20/BAD/B/37-1 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w bloku C1, C2 i D w gmachu Ministerstwa Finansów Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-09 2021-01-25 12:00 --
C/761/20/BAD/B/317 Przebudowa węzłów cieplnych wraz z przebudową instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w bloku A1, A2, B, C, D i E1 oraz wentylacji mechanicznej garażu w siedzibie Zamawiającego Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-09 2021-01-27 12:00 --
C/760/20/BAD/B/313 Wykonanie ocieplenia stropodachu nad częścią niską poddasza budynku oraz ocieplenia ścian zewnętrznych garażu i części zewnętrznych ścian piwnic w siedzibie Zamawiającego w Warszawie Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-14 2021-01-28 12:00 --
C/411/20/BAD/B/288 Świadczenie usług serwisowych dla systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w gmachu Ministerstwa Finansów Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-21 2021-01-25 12:00 --
R/27/20/PO/G/545 Wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjnych i promocyjnych do Miejsc Obsługi Klienta nowego Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-23 2021-01-25 12:00 --
C/763/20/DB/B/220/224 Wdrożenie (zaprojektowanie, dostawa i instalacja) systemu depozytorów kluczy i systemu Master Key w gmachu Ministerstwa Finansów Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-30 2021-02-04 12:00 --
C/762/20/BAD/B/192-3/342 Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Ministerstwa Finansów na lata 2021-2023-umowa ramowa Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-31 2021-02-09 12:00 --
C/707/20/DKP/B/422/A-1 Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń i warsztatów w zakresie zarządzania relacjami z klientem KAS Ministerstwo Finansów Usługi społeczne Procedura otwarta Usługi 2020-12-31 2021-01-26 12:00 --
C/806/20/DI/B/559 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-31 2021-02-04 12:00 --
C/771/20/DC/B/211 Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach projektu „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)” Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-31 2021-02-03 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa