Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 177  pokazuj  pozycji

C/1007/22/BAD/B/167 Świadczenie usługi konserwacji i usługi serwisu dwóch systemów zasilania gwarantowanego głównych serwerowni Ministerstwa Finansów, zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12 Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-30 2023-01-16 12:00 --
C/1023/22/DKP/B/463 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników (pracowników Resortu Finansów) wraz z wytworzeniem i dostarczeniem niezbędnych materiałów szkoleniowych oraz instruktażowych dla narzędzia informatycznego CRM-RF wspierającego zarządzanie relacjami z klientem KAS Ministerstwo Finansów Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-30 2023-01-13 12:00 --
C/743/22/BAD/B/420 Wykonanie projektu budowlanego pn. Dostosowanie budynku Ministerstwa Finansów do wymogów przeciwpożarowych Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-25 2022-12-15 12:00 --
R/081/22/DPO/G/478 Przeglądy budowlane i eksploatacyjne budynków na odcinkach autostrad A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław- Sośnica (część I i II) Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-25 2022-12-14 12:00 --
C/881/22/BAD/B Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i na jej podstawie zrealizowanie modernizacji i rozbudowy systemu BMS (Building Management System) zarządzającym budynkiem MF. Ministerstwo Finansów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-11-16 2022-12-14 12:00 --
C/699/22/DOM/B/312 Opracowanie testów/narzędzi diagnozujących poziom kompetencji wymaganych w Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-28 2022-11-14 12:00 --
C/729/22/BAD/B/240 Prenumerata prasy w wersji drukowanej oraz dostęp do prasy elektronicznej dla Ministerstwa Finansów (części 1 i 2) Ministerstwo Finansów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-11 2022-11-07 12:00 --
C/605/22/DKP/B/462 Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla koordynatorów obsługi klienta multikanałowego centrum komunikacyjnego w ramach projektu Zarządzanie relacjami z klientem KAS Ministerstwo Finansów Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-30 2022-10-25 12:00 --
C/595/22/BAD/B/202 Obsługa serwisowa urządzeń poligraficznych pracujących w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Finansów na lata 2023-2025. Ministerstwo Finansów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-09-26 2022-10-27 12:00 --
R/030/22/DPO/G/349 Usługi związane z utrzymaniem, serwisem, naprawami wyposażenia biurowego i dodatkowego znajdującego się w pojazdach Mobilnych Jednostek Kontrolnych, z wyłączeniem zainstalowanych w nich urządzeń i komponentów systemu kontroli Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-23 2022-10-04 12:00 --
C/682/22/DKP/B/12 Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń informatycznych w formie spotkań online Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-21 2022-10-03 12:00 --
C/470/22/DRK/B/292 Realizacja badań UX oraz konsultacji UX w formule umowy ramowej Ministerstwo Finansów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-09-21 2022-10-05 12:00 --
C/577/22/DZP/B/157 Zakup gogli noktowizyjnych na potrzeby funkcjonariuszy Służby Celno - Skarbowej Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-19 2022-10-05 12:00 --
C/606/22/DBM/B/2 wykonanie formularzy i broszur informacyjnych wraz z rozładunkiem Ministerstwo Finansów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-09-19 2022-10-17 12:00 --
C/481/22/DOM/B/311 Zakup usługi przeprowadzenia szkoleń (stacjonarnie i online) dla pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Publicznej z zakresu rozwoju kompetencji umożliwiających realizację zadań w komórce personalnej oraz opracowanie szkoleń e-learningowych Ministerstwo Finansów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-08-22 2022-09-20 12:00 --
R/038/22/DPO/G/262 Kompleksowa usługa wydruku, konfekcjonowania i wysyłki korespondencji do Użytkowników Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej (SPOE KAS) Ministerstwo Finansów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-07-27 2022-09-01 12:00 --
R/045/22/DPO/G/245 Realizacja całodobowej obsługi płatności bezgotówkowych dokonywanych przez Użytkowników Systemu Poboru Opłat Drogowych Ministerstwo Finansów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-07-26 2022-08-30 12:00 --
C/480/22/DOM/B/310 Zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu rekrutacji, realizacji szkoleń podstawowych i doskonalących dla asesorów oraz szkoleń z zakresu stosowania modelu kompetencji dla kadry kierowniczej Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-21 2022-08-05 12:00 --
R/020/22/DPO/G, C/345/22/BKP/264/30 Obsługa działań informacyjnych i promocyjnych w Internecie i w social mediach Ministerstwo Finansów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-07-12 2022-08-08 12:00 --
C/474/22/BAD/B/413 zawarcie umowy ramowej na wykonanie prac remontowych i wykończeniowych w wytypowanych pomieszczeniach gmachu Ministerstwa Finansów Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-30 2022-07-20 12:00 --
C/483/22/DAS/B/436 Zakup materiałów promocyjnych. Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-29 2022-07-11 12:00 --
C/443/22/BDG/B/1/269 Wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników Ministerstwa Finansów oraz funkcjonariuszy Służby Celno- Skarbowej pełniących służbę w Ministerstwie Finansów Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-01 2022-06-20 12:00 --
R/021/22/DPO/G/411 Świadczenie usługi utrzymania Miejsc Poboru Opłat (MPO) na odcinkach Autostrad: A2 Konin – Stryków i A4 Wrocław – Sośnica Ministerstwo Finansów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-05-31 2022-07-11 12:00 --
C/294/22/BIW/B/379 Zakup wzmocnionych szaf metalowych Ministerstwo Finansów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-05-31 2022-07-01 12:00 --
C/347/22/BAD/B/227 Zakup mebli biurowych w tym gabinetowych oraz krzeseł i foteli obrotowych dla Kierownictwa, sekretariatów oraz pracowników Ministerstwa Finansów Ministerstwo Finansów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-05-31 2022-06-30 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa