Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 103  pokazuj  pozycji

C/138/21/BAD/14/44 Wywóz nieczystości stałych segregowanych z terenu posesji MF Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-03-26 2021-04-12 12:00 --
R/011/21/DPO/G/78 Świadczenie usług utrzymania elementów ESPO działających w obszarze Mobilnych Jednostek Kontrolnych i Miejsc Obsługi Klienta Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-03-24 2021-04-01 12:00 --
C/252/21/BDG/B Usprawnienie procesów biznecsowych z wykorzystaniem robotów programowych Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-03-19 2021-04-01 12:00 --
C/771/20/DC/B/211 Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach projektu „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)” Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-31 2021-02-03 12:00 --
C/806/20/DI/B/559 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-31 2021-02-24 12:00 --
C/707/20/DKP/B/422/A-1 Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń i warsztatów w zakresie zarządzania relacjami z klientem KAS Ministerstwo Finansów Usługi społeczne Procedura otwarta Usługi 2020-12-31 2021-01-26 12:00 --
C/762/20/BAD/B/192-3/342 Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Ministerstwa Finansów na lata 2021-2023-umowa ramowa Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-31 2021-03-01 12:00 --
C/807/20/DPA/B/428 Zakup rocznej subskrypcji na profesjonalne oprogramowanie analityczne na potrzeby działań KAS Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-30 2021-01-14 12:00 --
C/782/20/BAD/B/555 Przebudowa pomieszczenia nr 241 na potrzeby Biblioteki Zakładowej Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-30 2021-01-20 12:00 --
C/458/20/BAD/B/322 Świadczenie usług konserwacji i serwisu UPS AEG Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-30 2021-01-20 12:00 --
C/763/20/DB/B/220/224 Wdrożenie (zaprojektowanie, dostawa i instalacja) systemu depozytorów kluczy i systemu Master Key w gmachu Ministerstwa Finansów Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-30 2021-02-19 12:00 --
R/27/20/PO/G/545 Wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjnych i promocyjnych do Miejsc Obsługi Klienta nowego Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-23 2021-01-25 12:00 --
C/411/20/BAD/B/288 Świadczenie usług serwisowych dla systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w gmachu Ministerstwa Finansów Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-21 2021-01-28 12:00 --
C/760/20/BAD/B/313 Wykonanie ocieplenia stropodachu nad częścią niską poddasza budynku oraz ocieplenia ścian zewnętrznych garażu i części zewnętrznych ścian piwnic w siedzibie Zamawiającego w Warszawie Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-14 2021-02-03 12:00 --
C/712/20/BAD/B/537 Świadczenie usług utrzymania czystości i wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach Ministerstwa Finansów zlokalizowanych w Warszawie w Alejach Jerozolimskich 134/136 Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-11 2020-12-21 13:00 --
C/761/20/BAD/B/317 Przebudowa węzłów cieplnych wraz z przebudową instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w bloku A1, A2, B, C, D i E1 oraz wentylacji mechanicznej garażu w siedzibie Zamawiającego Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-09 2021-02-11 12:00 --
C/618/20/BAD/B/191 Modernizacja pomieszczenia do przechowywania w gmachu Ministerstwa Finansów depozytów stanowiących wartości niepieniężne oraz przeniesienie pomieszczenia kasy z obecnej lokalizacji do nowej wraz z jego dostosowaniem Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-09 2021-01-11 12:00 --
C/759/20/BAD/B/316 Modernizacja oświetlenia elektrycznego w skrzydłach B, C1, C2, D oraz na całej powierzchni poddasza budynku, stanowiącego siedzibę Zamawiającego przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-09 2021-01-19 12:00 --
C/758/20/BAD/B/37-1 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w bloku C1, C2 i D w gmachu Ministerstwa Finansów Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-09 2021-02-15 12:00 --
C/757/20/BDG/B/153-1 Usługa dostępu do systemu kafeteryjnego dla pracowników Ministerstwa Finansów - dostęp poprzez platformę cyfrową Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-08 2021-02-05 12:00 --
C/605/20/BIW/B/356 Zakup oprogramowania analizy wizualnej IBM i2 Analyst’s Notebook lub równoważonego Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-20 2020-11-30 11:00 --
C/553/20/BAD/B/240 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, przemieszczeniu i doręczaniu przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwrocie przesyłek niedoręczonych na rzecz Ministerstwa Finansów. Ministerstwo Finansów Usługi społeczne Procedura otwarta Usługi 2020-11-17 2020-12-08 12:00 --
C/376/20/DI/B/340 Utrzymanie i rozwój Centralnego Systemu Monitorowania (CSM) Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-13 2020-12-21 12:00 --
C/401/20/BAD/B/214 Prenumerata prasy w wersji drukowanej oraz dostęp do prasy elektronicznej dla Ministerstwa Finansów Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-19 2020-11-27 12:00 --
C/516/20/BAD/B/234// Najem długoterminowy pojazdów na potrzeby floty transportowej Ministerstwa Finansów. Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-09 2020-11-23 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa