Lista przetargów PZP

Pozycje 1-25 z 91  pokazuj  pozycji

C/807/20/DPA/B/428 Zakup rocznej subskrypcji na profesjonalne oprogramowanie analityczne na potrzeby działań KAS Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-30 2021-01-14 12:00 --
C/782/20/BAD/B/555 Przebudowa pomieszczenia nr 241 na potrzeby Biblioteki Zakładowej Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-30 2021-01-20 12:00 --
C/458/20/BAD/B/322 Świadczenie usług konserwacji i serwisu UPS AEG Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-30 2021-01-20 12:00 --
C/712/20/BAD/B/537 Świadczenie usług utrzymania czystości i wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach Ministerstwa Finansów zlokalizowanych w Warszawie w Alejach Jerozolimskich 134/136 Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-11 2020-12-21 13:00 --
C/618/20/BAD/B/191 Modernizacja pomieszczenia do przechowywania w gmachu Ministerstwa Finansów depozytów stanowiących wartości niepieniężne oraz przeniesienie pomieszczenia kasy z obecnej lokalizacji do nowej wraz z jego dostosowaniem Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-09 2021-01-11 12:00 --
C/759/20/BAD/B/316 Modernizacja oświetlenia elektrycznego w skrzydłach B, C1, C2, D oraz na całej powierzchni poddasza budynku, stanowiącego siedzibę Zamawiającego przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-09 2021-01-19 12:00 --
C/605/20/BIW/B/356 Zakup oprogramowania analizy wizualnej IBM i2 Analyst’s Notebook lub równoważonego Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-20 2020-11-30 11:00 --
C/553/20/BAD/B/240 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, przemieszczeniu i doręczaniu przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwrocie przesyłek niedoręczonych na rzecz Ministerstwa Finansów. Ministerstwo Finansów Usługi społeczne Procedura otwarta Usługi 2020-11-17 2020-12-08 12:00 --
C/376/20/DI/B/340 Utrzymanie i rozwój Centralnego Systemu Monitorowania (CSM) Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-13 2020-12-21 12:00 --
C/633/20/DBM/B/412-1 Wykonanie i dystrybucja formularzy i broszur informacyjnych na 2021 rok w postępowaniu unijnym Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-11 2020-12-22 10:00 --
C/401/20/BAD/B/214 Prenumerata prasy w wersji drukowanej oraz dostęp do prasy elektronicznej dla Ministerstwa Finansów Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-19 2020-11-27 12:00 --
C/516/20/BAD/B/234// Najem długoterminowy pojazdów na potrzeby floty transportowej Ministerstwa Finansów. Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-09 2020-11-23 12:00 --
C/325/20/DZP/B/383 Dostawa jednego samochodu na potrzeby Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-09 2020-11-18 12:00 --
C/512/20/DI/B/482 Dostawa urządzeń aktywnych wraz ze wsparciem dla wydzielonej światłowodowej sieci teleinformatycznej Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-05 2020-10-20 12:00 --
C/502/20/BIW/B/495 Zakup szaf do przechowywania dokumentacji o klauzulach „poufne” i „ściśle tajne” oraz szaf do przechowywania broni Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-30 2020-10-08 12:00 --
C/520/20/BKP/B/381/440, R/14/20/KP/G/381/440 Zawarcie umowy ramowej na zakup obsługi działań informacyjno-promocyjnych w Internecie, w tym w social mediach Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-22 2020-11-02 12:00 --
C/305/20/ST/B/98 Usługi utrzymania dwóch systemów informatycznych BeSTi@ i SJO BeSTi@ Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-16 2020-10-22 12:00 --
C/508/20/BDG/B/153 Usługa dostępu do systemu kafeteryjnego dla pracowników Ministerstwa Finansów - dostęp poprzez platformę cyfrową Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-11 2020-11-13 12:00 --
C/482/20/BAD/B/295 Wykonanie 112 szt. klap przeciwpożarowych w istniejących systemach wentylacji mechanicznej w blokach A1, A2 i E1 gmachu Ministerstwa Finansów. Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-09-11 2020-09-28 12:00 --
C/477/20/DZP/B/394 Modernizacja pomieszczeń przeznaczonych do wykonywania badań psychofizjologicznych i psychologicznych wraz z pomieszczeniem kontroli jakości na potrzeby Krajowej Administracji Skarbowej – postępowanie powtarzane. Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-09-03 2020-09-18 12:00 --
R/7/20/PO/G/416 Świadczenie usługi pośredniej obsługi klienta Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej (SPOE KAS) Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-12 2020-09-29 12:00 --
C/434/20/DI/B/205 Wykonanie sieci światłowodowej w budynku Ministerstwa Finansów Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-08-11 2020-09-14 12:00 --
R/3/20/PO/G/409 Świadczenie Usług bezpośredniej Obsługi Klienta Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej (SPOE KAS) w Punktach Dystrybucji i Przygranicznych Punktach Obsługi Klienta Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-10 2020-09-22 12:00 --
R/6/20/PO/G/444 Dostawa w formie leasingu operacyjnego bezpośredniego zestawów stanowiskowych na potrzeby sieci dystrybucji SPOE KAS z opcją wykupu oraz ubezpieczeniem na czas trwania leasingu wraz ze świadczeniem usług serwisowych i wsparcia technicznego. Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-10 2020-09-14 12:00 --
R/5/20/PO/G/413 Zapewnienie Kolokacji Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych oraz jego fizycznego połączenia z Podstawowym Centrum Przetwarzania Danych w ramach Nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-07 2020-10-30 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa