Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 126  pokazuj  pozycji

C/657/21/BAD/B/131/132 Dostawa kalendarzy biurowych dla pracowników Ministerstwa Finansów na lata 2022-2023 Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-25 2021-11-04 12:00 --
C/727/21/BKP/B/370 Usługa druku, pakowania i transportu 7 021 000 sztuk ulotek informujących o zmianach podatkowych. Ministerstwo Finansów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-10-20 2021-11-16 12:00 --
C/463/21/BAD/B/195 Świadczenie usługi konserwacji i serwisu 4 szt. UPS-ów w Ministerstwie Finansów Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-05 2021-10-14 12:00 --
C/624/21/DBM/B/157 Wykonanie i dystrybucja formularzy podatkowych i broszur informacyjnych Ministerstwo Finansów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-10-01 2021-10-20 12:00 --
C/627/21/BDG/B/314 Wykonanie usługi digitalizacji dokumentacji pracowniczej, tj. akt osobowych pracownika oraz dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (eTeczka). Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-29 2021-10-13 12:00 --
C/578/21/BAD/B/230 Usługa przechowywania materiałów archiwalnych i niearchiwalnych należących do Ministerstwa Finansów Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-29 2021-10-26 12:00 --
C/679/21/BDG/B/298-1 Świadczenie usługi badań dodatkowych dla pracowników Ministerstwa Finansów Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-29 2021-10-08 12:00 --
C/564/21/DZP/B/306 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, kompletnego, nieużywanego, nierefabrykowanego, nieregenerowanego, nienaprawianego, nierejestrowanego i wyprodukowanego w roku 2021 jednego samochodu osobowego typu SUV, spełniającego wymagania określone w Załączniku F do SWZ. Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-15 2021-09-23 12:00 --
C/560/21/DPP/B/347 Zakup badań jakościowych klientów i audytów Tajemniczego Klienta i Tajemniczego Dzwoniącego. Ministerstwo Finansów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-09-07 2021-10-15 12:00 --
C/509/21/DZP/B/303 Zakup gogli noktowizyjnych na potrzeby funkcjonariuszy Służby Celno - Skarbowej. Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-23 2021-09-06 12:00 --
C/516/21/BAD/B/138 Dostawa dwóch samochodów elektrycznych dla Ministerstwa Finansów Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-27 2021-08-12 12:00 --
C/403/21/BAD/G/266 Wykonanie iluminacji świetlnej elewacji frontowej gmachu Ministerstwa Finansów. Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-07-26 2021-08-11 12:00 --
C/553/21/BKP/B/341 Przygotowanie pomysłu kreatywnego, scenariuszy i produkcję spotów telewizyjnych i radiowych oraz wykonanie zdjęć Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-23 2021-08-11 12:00 --
C/554/21/BKP/B/344 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie niepowszechnej usługi pocztowej w postaci wysyłki druków bezadresowych, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (zwanych też dalej „drukami”), w obrocie krajowym. Ministerstwo Finansów Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-23 2021-10-01 12:00 --
C/541/21/BAD/B/332 Świadczenie stacjonarnych usług telekomunikacyjnych Ministerstwo Finansów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-07-23 2021-08-24 12:00 --
C/488/21/BAD/B/329 Zawarcie umowy ramowej na wykonanie prac remontowych i wykończeniowych w wytypowanych pomieszczeniach gmachu Ministerstwa Finansów Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-07-15 2021-08-10 12:00 --
R/041/21/DPO/G/315 Kampania informacyjno-promocyjna poświęcona promocji nowego systemu poboru opłat autostradowych dla pojazdów lekkich w ramach projektu e-TOLL Ministerstwo Finansów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-07-07 2021-08-13 12:00 --
C/459/21/BDG/B Świadczenie usługi konsultacji psychologicznych oraz świadczenie usługi badań dodatkowych dla pracowników Ministerstwa Finansów. Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-05 2021-07-27 12:00 --
R/044/21/DPO/G/322 Budowa systemu obejmującego 30 sztuk biletomatów zintegrowanego ze SPOE KAS Ministerstwo Finansów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-02 2021-09-14 12:00 --
C/416/21/BAD/B/94. Świadczenie usług cateringowych na rzecz Ministerstwa Finansów oraz prowadzenie zakładu żywienia zbiorowego wraz z najmem pomieszczeń zaplecza gastronomicznego. Ministerstwo Finansów Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-28 2021-07-16 12:00 --
R/021/21/DPO/G/292 Dostawa licencji na oprogramowanie HP Sevice Manager lub licencji na oprogramowanie równoważne Ministerstwo Finansów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-15 2021-07-21 12:00 --
R/024/21/DPO/G/167 Świadczenie usług związanych z naprawą i serwisem pojazdów Mobilnych Jednostek Kontrolnych Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-02 2021-06-11 12:00 --
R/017/21/DPO/G/209. Rozbudowa macierzy dyskowych Hitachi VSP F1500 i VSP G800 wraz z oprogramowaniem, z ich dostawą oraz wdrożeniem polegającym na instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu, integracji ze środowiskiem Zamawiającego. Ministerstwo Finansów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-05-18 2021-06-18 12:00 --
C/120/21/BAD/B/45 Obsługa serwisowa kopiarek i faksów pracujących w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Finansów Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-07 2021-05-19 12:00 --
C/138/21/BAD/14/44 Wywóz nieczystości stałych segregowanych z terenu posesji MF Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-03-26 2021-04-12 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa