Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 186  pokazuj  pozycji

C/596/23/BAD/B Dostawa i montaż otwieralnych krat antywłamaniowych Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-08-24 2023-09-14 12:00 --
C/569/23/BIW/B Zakup gogli noktowizyjnych Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-08-22 2023-09-05 12:00 --
C/552/23/BAD/B/33 Dostawa kalendarzy biurowych na lata 2024-2025 Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-07-26 2023-08-04 12:00 --
C/495/23/BAD/B/446 Wymiana dźwigu osobowego w bloku A2 w gmachu Ministerstwa Finansów (zaprojektuj i wybuduj) Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-07-18 2023-08-03 12:00 --
R/025/23/DPO/G Świadczenie usług monitoringu, naprawy błędów, utrzymania i rozwoju modułu Aplikacja Mobilna będącego częścią Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej Ministerstwo Finansów Postępowanie unijne Dialog konkurencyjny Usługi 2023-07-05 2023-08-14 12:00 --
C/496/23/BAD/B/164 Dostawa i montaż otwieralnych krat antywłamaniowych Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-06-30 2023-07-17 12:00 --
R/019/23/DPO/G/268 Świadczenie usługi naprawy usterek w miejscach poboru opłat (MPO) za przejazd autostradami A2 i A4 Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-06-15 2023-06-30 12:00 --
C/311/23/BAD/B/27 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych Ministerstwo Finansów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-17 2023-06-15 12:00 --
R/015/23/DPO/G Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania Apache Cassandra Ministerstwo Finansów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-04-26 2023-06-15 12:00 --
C/184/23/BAD/B Świadczenie usług konserwacyjnych i serwisowych dla systemów klimatyzacji i wentylacji w gmachu Ministerstwa Finansów Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-03-30 2023-04-12 12:00 --
C/238/23/DBM/B Usługi medyczne w tym wykonywanie badań profilaktycznych dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej pełniących służbę w Ministerstwie Finansów Ministerstwo Finansów Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-03-23 2023-04-05 12:00 --
R/006/23/DPO/G/270 Świadczenie Usług bezpośredniej obsługi klienta Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej (SPOE KAS) Uwaga: numer niniejszego postęp postępowania został zmieniony i numer aktualny to: R/006/23/DPO/G/270". Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na oznakowanie dokumentów. Ministerstwo Finansów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-02-22 2023-05-22 12:00 --
R/003/23/DPO/G/272 Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT do utrzymania i rozbudowy systemu informatycznego „System Poboru Opłaty Elektronicznej KAS” Ministerstwo Finansów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-02-20 2023-03-28 12:00 --
C/182/23/BAD/B Świadczenie usługi konserwacji i usługi serwisu dwóch systemów zasilania gwarantowanego głównych serwerowni Ministerstwa Finansów, zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12 Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-02-14 2023-02-23 12:00 --
R/004/23/DPO/G Przeglądy budowlane i eksploatacyjne budynków na odcinku autostrady A4 Wrocław-Sośnica Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-02-08 2023-02-23 12:00 --
C/1007/22/BAD/B/167 Świadczenie usługi konserwacji i usługi serwisu dwóch systemów zasilania gwarantowanego głównych serwerowni Ministerstwa Finansów, zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12 Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-30 2023-01-16 12:00 --
R/088/22/DPO/G/245 Realizacja całodobowej obsługi płatności bezgotówkowych dokonywanych przez Użytkowników Systemu Poboru Opłat Drogowych Ministerstwo Finansów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-28 2023-02-06 12:00 --
R/017/22/DPO/G Usługa transmisji danych na rzecz Zamawiającego i w lokalizacjach systemu eToll, obejmująca zaprojektowanie, zestawienie, uruchomienie i udostępnianie łączy dostępowych do SPOE KAS Ministerstwo Finansów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-28 2023-04-25 12:00 --
C/743/22/BAD/B/420 Wykonanie projektu budowlanego pn. Dostosowanie budynku Ministerstwa Finansów do wymogów przeciwpożarowych Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-25 2022-12-15 12:00 --
R/081/22/DPO/G/478 Przeglądy budowlane i eksploatacyjne budynków na odcinkach autostrad A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław- Sośnica (część I i II) Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-25 2022-12-14 12:00 --
C/881/22/BAD/B Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i na jej podstawie zrealizowanie modernizacji i rozbudowy systemu BMS (Building Management System) zarządzającym budynkiem MF. Ministerstwo Finansów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-11-16 2022-12-14 12:00 --
C/699/22/DOM/B/312 Opracowanie testów/narzędzi diagnozujących poziom kompetencji wymaganych w Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-28 2022-11-14 12:00 --
C/729/22/BAD/B/240 Prenumerata prasy w wersji drukowanej oraz dostęp do prasy elektronicznej dla Ministerstwa Finansów (części 1 i 2) Ministerstwo Finansów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-11 2022-11-07 12:00 --
C/595/22/BAD/B/202 Obsługa serwisowa urządzeń poligraficznych pracujących w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Finansów na lata 2023-2025. Ministerstwo Finansów Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-09-26 2022-10-27 12:00 --
R/030/22/DPO/G/349 Usługi związane z utrzymaniem, serwisem, naprawami wyposażenia biurowego i dodatkowego znajdującego się w pojazdach Mobilnych Jednostek Kontrolnych, z wyłączeniem zainstalowanych w nich urządzeń i komponentów systemu kontroli Ministerstwo Finansów Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-23 2022-10-04 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa