Lista przetargów PZP

Pozycje 1-25 z 83  pokazuj  pozycji

C/605/20/BIW/B/356 Zakup oprogramowania analizy wizualnej IBM i2 Analyst’s Notebook lub równoważonego Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-20 2020-11-30 11:00 --
C/591/20/BAD/B/460 Dostawa i montaż sal konferencyjnych do sali 2412 w bloku D budynku Ministerstwa Finansów w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 12 Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-17 2020-11-25 12:00 --
C/634/20/DBM/B/412 Wykonanie i dystrybucja formularzy podatkowych i broszur informacyjnych na 2021 rok postępowanie krajowe Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-06 2020-11-16 12:00 --
C/401/20/BAD/B/214 Prenumerata prasy w wersji drukowanej oraz dostęp do prasy elektronicznej dla Ministerstwa Finansów Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-19 2020-11-27 12:00 --
C/516/20/BAD/B/234// Najem długoterminowy pojazdów na potrzeby floty transportowej Ministerstwa Finansów. Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-09 2020-11-23 12:00 --
C/325/20/DZP/B/383 Dostawa jednego samochodu na potrzeby Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-09 2020-11-18 12:00 --
C/512/20/DI/B/482 Dostawa urządzeń aktywnych wraz ze wsparciem dla wydzielonej światłowodowej sieci teleinformatycznej Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-05 2020-10-20 12:00 --
C/502/20/BIW/B/495 Zakup szaf do przechowywania dokumentacji o klauzulach „poufne” i „ściśle tajne” oraz szaf do przechowywania broni Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-30 2020-10-08 12:00 --
C/520/20/BKP/B/381/440, R/14/20/KP/G/381/440 Zawarcie umowy ramowej na zakup obsługi działań informacyjno-promocyjnych w Internecie, w tym w social mediach Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-22 2020-11-02 12:00 --
C/305/20/ST/B/98 Usługi utrzymania dwóch systemów informatycznych BeSTi@ i SJO BeSTi@ Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-16 2020-10-22 12:00 --
C/508/20/BDG/B/153 Usługa dostępu do systemu kafeteryjnego dla pracowników Ministerstwa Finansów - dostęp poprzez platformę cyfrową Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-11 2020-11-13 12:00 --
C/482/20/BAD/B/295 Wykonanie 112 szt. klap przeciwpożarowych w istniejących systemach wentylacji mechanicznej w blokach A1, A2 i E1 gmachu Ministerstwa Finansów. Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-09-11 2020-09-28 12:00 --
C/477/20/DZP/B/394 Modernizacja pomieszczeń przeznaczonych do wykonywania badań psychofizjologicznych i psychologicznych wraz z pomieszczeniem kontroli jakości na potrzeby Krajowej Administracji Skarbowej – postępowanie powtarzane. Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-09-03 2020-09-18 12:00 --
R/7/20/PO/G/416 Świadczenie usługi pośredniej obsługi klienta Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej (SPOE KAS) Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-12 2020-09-29 12:00 --
C/434/20/DI/B/205 Wykonanie sieci światłowodowej w budynku Ministerstwa Finansów Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-08-11 2020-09-14 12:00 --
R/3/20/PO/G/409 Świadczenie Usług bezpośredniej Obsługi Klienta Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej (SPOE KAS) w Punktach Dystrybucji i Przygranicznych Punktach Obsługi Klienta Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-10 2020-09-22 12:00 --
R/6/20/PO/G/444 Dostawa w formie leasingu operacyjnego bezpośredniego zestawów stanowiskowych na potrzeby sieci dystrybucji SPOE KAS z opcją wykupu oraz ubezpieczeniem na czas trwania leasingu wraz ze świadczeniem usług serwisowych i wsparcia technicznego. Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-10 2020-09-14 12:00 --
R/5/20/PO/G/413 Zapewnienie Kolokacji Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych oraz jego fizycznego połączenia z Podstawowym Centrum Przetwarzania Danych w ramach Nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-07 2020-10-30 12:00 --
R/3/20/PO/G/408 Świadczenie obsługi telefonicznej klientów Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej, w tym obsługa korespondencji tradycyjnej i elektronicznej (w ramach zamówienia objętego prawem opcji). Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-07 2020-09-08 12:00 --
C/459/20/BDG/B/487 Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Ministerstwa Finansów Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-07 2020-08-19 12:00 --
C/397/20/DB/B/217 Montaż Systemu Kontroli Dostępu w sekretariatach Ministerstwa Finansów Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-08-07 2020-08-25 12:00 --
BDG.ZPB.230.33.2020. DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA WRAZ ZE WSPARCIEM TECHNICZNYM Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-29 2020-09-16 12:00 --
C/375/20/DC/B/210/ Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)” Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-07-24 2020-08-04 12:00 --
C/332/20/BKP/B/344 Przeprowadzenie badań użyteczności User Experience (UX) i konsultacji User Experience (UX) w projekcie e-Urząd Skarbowy Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-07-21 2020-08-03 12:00 --
C/223/20/DI/B/134 Zawarcie umowy ramowej na dostawę produktów i usług firmy Microsoft lub równoważnych Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-17 2020-09-22 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa