Lista przetargów PZP

Pozycje 1-25 z 50  pokazuj  pozycji

Kategoria
C/305/20/ST/B/98-1 Usługi utrzymania systemów informatycznych BeSTi@ i SJO BeSTi@ Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-13 2020-05-27 12:00 --
C/138/20/BL/B/74 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i na jej podstawie zrealizowanie kompleksowej przebudowy wejścia do budynku Ministerstwa Finansów od strony ul. Traugutta. Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-04-29 2020-05-18 12:00 --
C/149/20/BL/B/79 Wykonanie kompleksowego remontu sali konferencyjnej w gmachu Ministerstwa Finansów. Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-04-01 2020-05-22 12:00 --
C/140/20/BL/B/72 Wymiana dźwigu osobowego w bloku A1 gmachu Ministerstwa Finansów. Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-03-30 2020-05-06 12:00 --
C/146/20/BL/B/73 Remont dwóch rozdzielnic głównych w skrzydłach D1 i B1 w gmachu Ministerstwa Finansów Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-03-12 2020-05-15 12:00 --
C/605/19/DI/B/471 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację audytów bezpieczeństwa systemów IT poprzez zawarcie Umowy Ramowej Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-02-28 2020-04-17 12:00 --
C/111/20/DI/B/75 Świadczenie usług serwisowych wraz z asystą techniczną dla systemu SOFTLAB ERP Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-02-28 2020-03-18 12:00 --
C/154/20/BL/B/88 Przedmiotem Umowy Ramowej jest dostawa do siedziby Zamawiającego (Warszawa, ul. Świętokrzyska 12 oraz Warszawa, ul. Moniuszki 1A) wraz z ich montażem i przemieszczeniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-02-17 2020-02-25 12:00 --
C/588/19/DI/B/483. zawarcie umowy ramowej na świadczenie usługi dot. wytwarzania lub wdrażania lub utrzymania systemów informatycznych przez wyspecjalizowany zespół informatyczny Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-02-14 2020-04-20 12:00 --
C/151/20/DC/B/70 Świadczenie usług hotelarsko – gastronomicznych polegających na zapewnieniu: noclegów wraz ze śniadaniami, obiadami, wynajmie sali konferencyjnej i zapewnieniu usługi cateringowej w obiektach hotelarsko-gastronomicznych na potrzeby organizacji spotkań projektowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miejscowości takich jak: Poznań i Przemyśl. Ministerstwo Finansów Usługi społeczne Postępowanie w trybie art. 138o PZP Usługi Wiele 2020-02-12 2020-02-28 12:00 --
C/841/19/DOS/B/176-2 Szkolenia dla kadr KAS z zakresu języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego na róznych poziomach zaawansowania w ramach projektu "Podnoszenie kompetencji kadr KAS odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości" ze środków FBW Ministerstwo Finansów Usługi społeczne Postępowanie w trybie art. 138o PZP Usługi Wiele 2020-01-27 2020-02-14 12:00 --
C/667/19/BL/B/486 Obsługa serwisowa kopiarek i faksów pracujących w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Finansów Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-01-23 2020-02-04 12:00 --
C/710/19/DKP/B/383 Usługa opracowania strategii i modelu biznesowego zarządzania relacjami z klientem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz przeprowadzenie warsztatów w tym zakresie Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-01-17 2020-02-10 12:00 --
C/751/19/BL/B/327 Obsługa Ministerstwa Finansów w zakresie usług tłumaczeniowych pisemnych przez 24 miesiące, w I grupie językowej obejmującej tłumaczenie z języka polskiego na języki: angielski, niemiecki, francuski i rosyjski oraz tłumaczenie z ww. języków na język polski Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2019-12-20 2020-01-20 12:00 --
Nr PANA/1/2019 zawarcie umowy ramowej na dostawę mebli biurowych, w tym gabinetowych oraz krzeseł i foteli obrotowych i krzeseł tapicerowanych dla Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-13 2019-12-30 12:00 --
PANA/2 /2019 Zakup na rzecz PANA, zakup sprzętu informatycznego niezbędnego dla wyposażenia stanowiska pracy pracowników PANA Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2706 Sprzęt, akcesoria komputerowe i części 2019-12-10 2019-12-30 12:00 --
C/590/19/DZT/B/253 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę, wdrożenie Systemu EUREKA wraz z utrzymaniem i rozwojem (prawo opcji) Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2019-12-04 2020-03-02 12:00 --
C/727/19/DKP/B/80 Usługa przeprowadzenia badania w zakresie zachowań, potrzeb i oczekiwań oraz satysfakcji klientów Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w ramach projektu „Zarządzanie relacjami z klientem KAS” Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 0303 Usługi badawcze rynku i rozwojowe 2019-11-29 2019-12-11 12:00 --
C/750/19/DZP/B/513 samochód typu SUV Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2500 Środki transportu 2019-11-27 2019-12-06 12:00 --
C/789/19/BL/B/508 Przebudowa wejścia do budynku Ministerstwa Finansów od ul. Traugutta Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2800 Usługi budowlano-remontowe 2019-11-26 2019-12-11 12:00 --
C/814/19/DPA/B/522 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup 30 sztuk licencji oprogramowania SAS Social Network Analysis (SAS SNA) lub równoważnych Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2700 Telekomunikacja i IT 2019-11-26 2019-12-04 12:00 --
C/805/19/BL/B-347 Remont sali konferencyjnej nr 1313 w gmachu Ministerstwa Finansów.-powtórzone Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2800 Usługi budowlano-remontowe 2019-11-22 2019-12-09 12:00 --
C/589/19/BL/B/458 Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w centralnym czworoboku budynku Ministerstwa Finansów Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2800 Usługi budowlano-remontowe 2019-11-22 2019-12-16 12:00 --
C/553/19/DI/B/453 Zakup usługi utrzymania i asysty technicznej systemu Atena2 Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2700 Telekomunikacja i IT 2019-11-21 2019-12-03 12:00 --
C/593/19/DI/B/462 Zakup 12 sztuk licencji na oprogramowanie Oracle Internet Developer Suite (iDS) oraz Asysty Technicznej i Prawa do Aktualizacji lub równoważnych Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-11-20 2019-11-25 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa