Lista postępowań

Pozycje 1-4 z 4  pokazuj  pozycji

Kategoria
C/590/19/DZT/B/253 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę, wdrożenie Systemu EUREKA wraz z utrzymaniem i rozwojem (prawo opcji) Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2019-12-04 2020-03-02 12:00 --
C/588/19/DI/B/483. zawarcie umowy ramowej na świadczenie usługi dot. wytwarzania lub wdrażania lub utrzymania systemów informatycznych przez wyspecjalizowany zespół informatyczny Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-02-14 2020-03-18 12:00 --
C/151/20/DC/B/70 Świadczenie usług hotelarsko – gastronomicznych polegających na zapewnieniu: noclegów wraz ze śniadaniami, obiadami, wynajmie sali konferencyjnej i zapewnieniu usługi cateringowej w obiektach hotelarsko-gastronomicznych na potrzeby organizacji spotkań projektowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miejscowości takich jak: Poznań i Przemyśl. Ministerstwo Finansów Usługi społeczne Postępowanie w trybie art. 138o PZP Usługi Wiele 2020-02-12 2020-02-28 12:00 --
C/154/20/BL/B/88 Przedmiotem Umowy Ramowej jest dostawa do siedziby Zamawiającego (Warszawa, ul. Świętokrzyska 12 oraz Warszawa, ul. Moniuszki 1A) wraz z ich montażem i przemieszczeniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. Ministerstwo Finansów Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-02-17 2020-02-25 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa